Képviselők

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai

Szabó Ferenc polgármester

Szabó Vivien alpolgármester

Kondor István 

Péter Károly

Sipos Attila

 


Projektek

É.A.O.P-4.1.2/A Projekt

Tiszajenő Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Észak-alföldi Operatív Program keretében meghirdetett ÉAOP-2007-4.1.2. kódjelű Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése -A- komponens: - Alapellátás fejlesztése, helyi egészségházak kialakítása keretében meghirdetett felhívásra.
Az Orvosi rendelő épületének felújítása, korszerűsítése, funkcionális bővítése, orvosi eszközökkel történő felszerelése a házi-, gyermek- és fogorvosi alapellátás helyben történő, jó színvonalú, összehangolt szolgáltatásainak biztosítása érdekében című pályázatunk pozitív elbírálásban részesült.
A projekt keretében a Tiszajenő, Köztársaság út 1. szám alatti orvosi rendelő épülete felújításra kerül. A háziorvosi rendelő és a védőnői szolgálat mellett a beruházás megvalósítását követően a fogorvosi rendelő is az épületben fog működni.
A megvalósuló projekt elszámolható összköltsége: 32.104.336,-Ft.
A támogatás mértéke a projekt elszámolható költségének 90 %-a, azaz 28.893.902,- Ft.


A beruházás várható kezdete: 2009. június 1.

A beruházás megvalósítására irányuló támogatási szerződés aláírása 2009. 05. 14-én megtörtént. Az építésre kiírt közbeszerzési eljárás 2009. 10. 22-én zárult a nyertes ajánlattevővel történt szerződéskötéssel. Az építési munkálatok 2009. 10. 26-án kezdődtek el a munkaterület átadásával. A felújítás jelenleg is zajlik, körülbelül a 20%-os készültségi fokot érte el 2009. 11. 16-ig. A projekt keretein
belül megtörtént a fogászati kezelőegység beszerzése is.

„IKT technológiával az új generációért" TIOP-1.1.1-07/1

 

Tiszajenő Község Önkormányzata „A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" TIOP-1.1.1-07/1 pályázat keretében 8.605.078,-Ft összegű támogatásban részesült.

A támogatási intenzitás: 100 %.

A projekt megvalósításának helyszíne a tiszajenői Szent István Általános Iskola és Óvoda intézmény.

A beruházás megvalósítása során többek között beszerzésre került: 14 darab iskolai PC, 4 darab tantermi csomag (interaktív tábla, projektor, notebook). Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében látássérült és mozgásukban korlátozott tanulók részére 1-1 darab notebook megvásárlására került sor.
Az informatikai eszközök 2011. május 10-én kerültek átadásra, melyeket az iskola pedagógusai és tanulói kitörő örömmel fogadtak, nagy lelkesedéssel kezdték meg használatukat.