Rév üzemeltetésére pályázati kiírás


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 Vezseny Község Önkormányzata (5093 Vezseny, Templom u. 1.) pályázati eljárás keretében meghirdeti a Vezseny – Tiszaföldvár közötti rév üzemeltetését, amely magába foglalja egy 30 tonna teherbírású köteles komp, a hozzátartozó révcsónak valamint a révház hasznosítását.
A pályázati kiírás letölthető: a www.vezseny.hu  honlapról.
Az ajánlat benyújtásának határideje: 2021. június 21. (hétfő) 16.00 óra 
Módja és helye: Személyesen vagy postai úton, Vezseny Község Polgármesterének címezve, zárt borítékban, melyre rá kell írni „ Rév pályázat” 5093 Vezseny, Templom u. 1.
Az ajánlatokat Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testülete bírálja el 2021. június hónapban.
Az önkormányzat fenntartja azt a jogát, hogy érvényes ajánlat/ok esetén is a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
Bővebb felvilágosítás az 56/459-021 telefonszámon, valamint a benyújtás helyén kérhető.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK
Vezseny Község Önkormányzata (5093 Vezseny, Templom u. 1.) pályázati eljárás keretében meghirdeti a Vezseny – Tiszaföldvár közötti rév üzemeltetését, amely magába foglalja egy 30 tonna teherbírású köteles komp, a hozzátartozó révcsónak valamint a révház hasznosítását.
A pályázó ajánlatot kizárólag a fentiek együttes üzemeltetésére tehet.
A pályázó köteles pályázatában bemutatni, hogy a fentiek hasznosítását miképp kívánja megvalósítani.
A pályázó köteles a pályázatában részletezni az Önkormányzat részére fizetendő árajánlatának ütemezését.

PÁLYÁZATRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
A Pályázat hivatalos nyelve: magyar
Nyertes: az Önkormányzat szempontjából összességében legelőnyösebb ajánlat.
Az ajánlatok felbontása és eredményhirdetés: A pályázatokat Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testülete bírálja el, 2021. június hónapban.  Az eredményről a pályázókat a döntést követően telefonon értesítjük.

A PÁLYÁZÓT TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEK
Az ajánlattevők ajánlataikat 1 példányban, minden oldalon eredeti aláírással ellátva, zárt borítékban nyújthatják be az ajánlatok beadására nyitva álló határidőben és módon.
A pályázatnak a következőket kell tartalmazni:
-        üzleti terv a vezsenyi rév üzemeltetésére
-        árajánlat
-     cégbírósági bejegyzés 30 napnál nem régebbi igazolását és aláírási címpéldányát, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány megléte, magánszemély esetén személyazonosságának igazolására vonatkozó másolatok csatolása.

A pályázati felhívásban, kiírásban közölt feltételek nem teljesítése, vagy nem megfelelő teljesítése, valamint az ajánlattevőnek a pályázat tisztaságához fűződő vagy a többi pályázó érdekeit a súlyosan sértő cselekménye a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.