Hulladékszolgáltatás


Vetikom Nonprofit Kft.

Székhely: 5093 Vezseny, Templom u. 1.
Cégjegyzékszám: 16-09-014442
KÜJ: 103067447
KTJ: 101744543

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély száma: 14/5812-13/2013.
Engedély időbeli hatálya: 2018. október 10.
Engedély területi hatálya: Vezseny és Tiszajenő települések
Az engedély alapján kezelhető hulladék és annak mennyisége:

Azonosító kód Megnevezés Jellege Mennyiség
(tonna/év)
20 03 01 egyéb települési hulladék, ideértve a
vegyes települési hulladékot is
nem veszélyes 1250

Tárgyi feltételek: 1 db hulladékgyűjtő célgép (7420 kg teherbírás)
Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség által kiadott minősítő okirat itt megtekinthető.

Tevékenység: települési szilárd kommunális hulladék gyűjtése és szállítása

 Elérhetőség: 5093 Vezseny, Templom u. 1.

Tel: 56/459-021

Ügyfélfogadás: hétköznap 8-10 óra

 

„KÖZZÉTÉTEL

A VETIKOM Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXXII. tv. 2. § /1/ bek-ben meghatározott adatait a 2013. december 10.-i közzétételi időpontra figyelemmel az alábbiak szerint teszi közzé:

1./ A társaság vezető tisztségviselője: Kerékgyártó Csilla
tisztsége: ügyvezető,

feladatát megbízási jogviszony alapján látja el, megbízási díjra, megbízási díjon felüli egyéb járandóságra, a jogviszony megszűnése esetére pénzbeli juttatásra nem jogosult.

 

2./ A felügyelő bizottság tagjai:

a., Kormosné Lukács Katalin /felügyelő bizottság elnöke/
b., Ácsné Gera Erika /felügyelő bizottság tagja/
c., Márkus Anikó /felügyelő bizottság tagja/

A felügyelő bizottság tagjai feladatukat megbízási jogviszony alapján látják el, megbízási díjra, megbízási díjon felüli egyéb járandóságra, a jogviszony megszűnéses esetére pénzbeli juttatásra nem jogosultak.

3./ A VETIKOM Nonprofit Kft. rögzíti, hogy a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 208. § szerint vezető állású munkavállalót nem alkalmaz, valamint önállóan cégjegyzésre jogosult, illetve a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalót nem alkalmaz.

Vezseny, 2013. december 10.

VETIKOM Nonprofit Kft.”