Közérdekű adatok


I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

Adat megnevezése

Megjegyzés

Hivatalos név (teljes név)

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal

Székhely

5094 Tiszajenő, Vasút utca 11.

Kirendeltség

5093 Vezseny, Templom utca 1.

Postacím

5093 Vezseny, Templom utca 1.

Telefonszám

Székhely: 56/434-550.
Kirendeltség: 56/ 459-021.

Faxszám

Székhely: 56/434-134.
Kirendeltség: 56/ 459-022.

Központi elektronikus levélcím

Székhely: info@tiszajeno.hu
Kirendeltség: info@vezseny.hu

A honlap URL-je

Székhely: http://www.tiszajeno.hu/
Kirendeltség: www.vezseny.hu

Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége

Székhely: 56/434-550.
Kirendeltség: 56/549-021.

Az ügyfélszolgálati vagy közönség-kapcsolati vezető neve

Székhely: Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző
Kirendeltség: Balláné Berecz Enikő aljegyző

Az ügyfélfogadás rendje

Székhely: H: 8,00-16,00.
                K: nincs ügyfélfogadás
               Sz: 8,00-16,00.
              Cs: 8,00-16,00.
                P: nincs ügyfélfogadás

Kirendeltség: H: 8,00-16,00.
                      K: 8,00-16,00.
                    Sz: nincs ügyfélfogadás
               Cs: 8,00-16,00
                      P: 8,00-12,00.

A szervezeti struktúra

Adat megnevezése

Megjegyzés

A szervezeti struktúra ábrája

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal
Vezető: Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző
Székhely: 1 fő körjegyző
                7 fő köztisztviselő
                1 fő ügykezelő
                1 fő kisegítő

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal
Vezsenyi Kirendeltsége
Vezető: Balláné Berecz Enikő aljegyző
Kirendeltség: 1 fő aljegyző
                      3 fő köztisztviselő

A szerv vezetői

Adat megnevezése

Megjegyzés

A szerv vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége

Balláné Berecz Enikő aljegyző
Telefon: 56/459-021.
Telefax: 56/459-022.
Postacím: 5093 Vezseny, Templom utca 1.
Elektronikus levélcím: info@vezseny.hu


Vezseny Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete:
Szabó Ferenc polgármester
Deák Péter alpolgármester
Ács László
Fábián János
Varga Károly

Pénzügyi és Szociális Bizottság:
Fábián János bizottság elnöke
Ács László bizottság tagja
Harkai Györgyné bizottság tagja

A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége

Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző

Telefon: 56/434-550.
Telefax: 56/434-134.
Postacím: 5094 Tiszajenő, Vasút utca 11.
Elektronikus levélcím: info@tiszajeno.hu

1. 2. A felügyelt költségvetési szervek

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzés alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

Adat megnevezése

Megjegyzés

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve, székhelye, elérhetősége

Szent István Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Tiszajenő

Vezsenyi Tagintézmény címe:

Postacím: 5093 Vezseny, Kossuth utca 1-3.
Telefon: 56/ 459-011.
Elektronikus levélcím:

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendelt-ségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

 

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendelt-ségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége, ügyfélfogadásának rendje

Vágó Béla intézményvezető

Strack Flórián tagintézményvezető
Telefon: 56/459-011
Ügyfélfogadás helye, címe:
5093 Vezseny, Kossuth utca 1-3.

1. 3. Gazdálkodó szervezetek

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Adat megnevezése

Megjegyzés

Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége, amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

Vezseny Községi Önkormányzat rész- vételével működő gazdálkodó szervezet:
Folyóvíz, Víz-Csatorna Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
6060 Tiszakécske, Béke utca 150.

A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

Vízi létesítmény építése, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladék gyűjtés-, kezelés.

A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

Varga Antal

A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 

1.4. Közalapítványok

A szerv által támogatott közalapítványok

Adat megnevezése

Megjegyzés

Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

 

A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

 

A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

 

1.5. Lapok

Lapok

Adat megnevezése

Megjegyzés

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

 -

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége

-

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

-

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Adat megnevezése

Megjegyzés

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége, honlapjának címe

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hivatal
Székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth L utca 2.
Telefon: 56/505-900.
Telefax: 56/505-909.
Ügyfélfogadás helye: 5000 Szolnok, Kossuth L. utca 2.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége, ügyfélfogadásának rendje

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Adat megnevezése

Megjegyzés

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatás-körét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend listája

Alapvető jogszabályok:

  • - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény,
  • - a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény,
  • - Tiszajenő-Vezseny Községek Körjegyzőségének Szervezeti és Működési Szabályzata, Ügyrendje.

Az országos illetékességű szerv, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

 

 -

A helyi önkormányzat önként vállalt fela-datainak felsorolása és részletes leírása

A településen működő társadalmi szervezetek támogatása (részletezve 3.3. pontban)

Tiszajenő-Vezseny Községek Körjegyzőségének Szervezeti és Működési Szabályzata és
Ügyrendje

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Adat megnevezése

Megjegyzés

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv neve

Szerkesztés alatt...

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

Vezseny községek közigazgatási területe.

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

Szerkesztés alatt...

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

Szerkesztés alatt...

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenet-re vonatkozó tájékoztatás

Szerkesztés alatt...

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím, ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

Postacím: 5094 Vezseny, Templom utca 1.
Nyitvatartási idő:
H-Cs:8,00-16,30.
P: 8,00-14,00.

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő

Szerkesztés alatt...

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

Szerkesztés alatt...

Közszolgáltatások

Adat megnevezése

Megjegyzés

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

-Települési szilárd hulladék szállítás Vetikom Nonprofit Kft.

- Ivóvíz, szennyvíz szolgáltatás
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

- Köztemető fenntartása
T.J.K Kft.

 

 

- Alapfokú nevelés, oktatás
  Szent István Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Vezsenyi Kirendeltsége

- Egészségügyi és Szociális alapellátás
Dr. Szabó Andrea háziorvos és
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
Egyesített Szociális Intézménye

-Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

Igénybevétel szabályai, díjak mértéke:
13/2002.(XII.16.) Ör.
12/2005.(IX.12.) Ör.
26/2009.(XII.14.) Ör.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

Igénybevétel szabályai, díjak mértéke:
13/2002.(XII.16.) Ör.
12/2005.(IX.12.) Ör.
26/2009.(XII.14.) Ör.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

Igénybevétel szabályai, díjak mértéke:
13/2002.(XII.16.) Ör.
12/2005.(IX.12.) Ör.
26/2009.(XII.14.) Ör..

A szerv nyilvántartásai

Adat megnevezése

Megjegyzés

A közfeladatot ellátó szerv által az alapte-vékenysége ellátásához használt saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke

Szerkesztés alatt...

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásokról az 1992. évi LXIII. Tv. 28. § (1) bekezdésben szereplő adatok

Szerkesztés alatt...

A közfeladatot ellátó szerv által-alaptevékenysége keretében- gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

Szerkesztés alatt...

A közfeladatot ellátó szerv által- alaptevékenysége keretében- gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

Szerkesztés alatt...

A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében- gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

Szerkesztés alatt...

Nyilvános kiadványok

Adat megnevezése

Megjegyzés

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe

-

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

-

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

-

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye


-

Döntéshozatal, ülések

Adat megnevezése

Megjegyzés

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2008.(XII.19.) rendelete szerint

A testületi szerv döntéseiben való állam-polgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, ill. elektronikus levélcím)

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2008.(XII.19.) rendelete szerint

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2008.(XII.19.) rendelete szerint

A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

5093 Vezseny, Templom utca 1.

A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel)

2010. 01.27. 16,00
2010. 02.11. 16,00
2010. 02.22. 14,00
2010. 03.24. 15,00
2010. 04.21. 15,00
2010. 06.30. 13,00
2010. 08.13. 16,00
2010. 09.13. 15,30
2010. 10.13. 16,30
2010. 10.26. 16,30

A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel)

Vezseny Község Önkormányzata 2010. évi Munkatervében szerepel.

A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

Nyílt ülések szabadon látogathatóak.

A testületi szerv üléseinek napirendje

Szerkesztés alatt...

A testületi szerv döntéseinek felsorolása

Szerkesztés alatt...

Vezseny Községi Önkormányzat 2010. évi Munkaterve

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Adat megnevezése

Megjegyzés

A testületi szerv döntéseinek felsorolása

Jegyzőkönyvek menüben lévő adatok

A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

Jegyzőkönyvek menüben lévő adatok

A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai

Szerkesztés alatt...

Az Eitv. Alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek felsorolása

Szerkesztés alatt...

Az Eitv. Alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

Szerkesztés alatt...

A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések felsorolása

Szerkesztés alatt...

Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

Szerkesztés alatt...


Pályázatok

Adat megnevezése

Megjegyzés

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok felsorolása

 -

Közérdekű adatok igénylése

Adat megnevezése

Megjegyzés

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Tiszajenői Közös Önkormányzat Hivatal Adatkezelési Szabályzatában szerepel.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Tiszajenői Közös Önkormányzat Hivatal Adatkezelési Szabályzatában szerepel.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége

Tiszajenői Közös Önkormányzat Hivatal Adatkezelési Szabályzatában szerepel.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Tiszajenői Közös Önkormányzat Hivatal Adatkezelési Szabályzatában szerepel.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Tiszajenői Közös Önkormányzat Hivatal Adatkezelési Szabályzatában szerepel.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Tiszajenői Közös Önkormányzat Hivatal Adatvédelmi Szabályzatában szerepel.

 

Tiszajenő-Vezseny Községek Körjegyzősége Adatvédelmi Szabályzata 

Közzétételi egység: Közzétételi listák

Adat megnevezése

Megjegyzés

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

Szerkesztés alatt...

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

Szerkesztés alatt...

3. Gazdálkodási adatok

3. 1. A működés törvényessége, ellenőrzések listája

Adat megnevezése

Megjegyzés

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

Szerkesztés alatt...

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Adat megnevezése

Megjegyzés

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

Szerkesztés alatt...

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Adat megnevezése

Megjegyzés

A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Szerkesztés alatt...

A működés eredményessége, teljesítmény

Adat megnevezése

Megjegyzés

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

Szerkesztés alatt...

Működési statisztika

Adat megnevezése

Megjegyzés

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Szerkesztés alatt...

3.2. Költségvetések, beszámolók

Éves költségvetések

Adat megnevezése

Megjegyzés

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi költségvetései

Vezseny Község Önkormányzata 1/2010.(II.11.) módosított önkormányzati rendelete Vezseny Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről.

Számviteli beszámolók

Adat megnevezése

Megjegyzés

A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

Vezseny Község Önkormányzata 5/2010.(IV.21.) önkormányzati rendelete Vezseny Község Önkormányzata  2009. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2009. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról.

 

A költségvetés végrehajtása

Adat megnevezése

Megjegyzés

A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói

-

3.3. Költségvetések, beszámolók

A foglalkoztatottak

Adat megnevezése

Megjegyzés

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma

 

 

Vezseny Községi Önkormányzat hatályos költségvetési rendelete szerint.

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege és átlagos mértéke

Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Támogatások

Adat megnevezése

Megjegyzés

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

-

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

-

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

-

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

-

Szerződések

Adat megnevezése

Megjegyzés

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a külön jogszabályban meg-határozott értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa) tárgya, a szerződő felek megnevezése, a szerződések értéke, időtartama

-

 

Koncessziók

Adat megnevezése

Megjegyzés

A koncesszióról szóló törvényben megha-tározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

-

 

Egyéb kifizetések

Adat megnevezése

Megjegyzés

 

-

 

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV 2009. év

 

Vezseny Községi Önkormányzat 2010. évben közbeszerzési eljárás lefolytatását nem tervezi.

Éves Közbeszerzési terv 2010. év


Vezseny Községi Önkormányzat 2010. évben közbeszerzési eljárás lefolytatását nem tervezi.