Hulladékszolgáltatás


 

KÖZSZOLGÁLTATÓ:        NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft

5000 Szolnok, József A. u. 85.

Telefon: 56 511-430 ,56 511-440
E-mail: hulladek@nhsz.hu
 

„KÖZZÉTÉTEL

A VETIKOM Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXXII. tv. 2. § /1/ bek-ben meghatározott adatait a 2013. december 10.-i közzétételi időpontra figyelemmel az alábbiak szerint teszi közzé:

1./ A társaság vezető tisztségviselője: Kerékgyártó Csilla
tisztsége: ügyvezető,

feladatát megbízási jogviszony alapján látja el, megbízási díjra, megbízási díjon felüli egyéb járandóságra, a jogviszony megszűnése esetére pénzbeli juttatásra nem jogosult.

 

2./ A felügyelő bizottság tagjai:

a., Kormosné Lukács Katalin /felügyelő bizottság elnöke/
b., Ácsné Gera Erika /felügyelő bizottság tagja/
c., Márkus Anikó /felügyelő bizottság tagja/

A felügyelő bizottság tagjai feladatukat megbízási jogviszony alapján látják el, megbízási díjra, megbízási díjon felüli egyéb járandóságra, a jogviszony megszűnéses esetére pénzbeli juttatásra nem jogosultak.

3./ A VETIKOM Nonprofit Kft. rögzíti, hogy a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 208. § szerint vezető állású munkavállalót nem alkalmaz, valamint önállóan cégjegyzésre jogosult, illetve a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalót nem alkalmaz.

Vezseny, 2013. december 10.

VETIKOM Nonprofit Kft.”