Rendeletek


Rendeletek

Vezseny Községi Önkormányzat 2024. évi költségetéséről

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről


A köztisztaság fenntartásáról

Vezseny Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2022. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

A temetőről és a temetkezési tevékenységről

Vezseny Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

A helyi építési szabályzat megállapításáról

Vezseny Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2021. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Vezseny Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Vezseny Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2020. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Vezseny Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

A települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

Vezseny Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2019. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Vezseny Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Vezseny Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2018. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

A filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról

A közterület-használat szabályozásáról

Vezseny Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2017. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

A Közszolgálati Tisztviselők Napjáról

A településkép védelméről

Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól

Vezseny Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2016. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

A partnerségi egyeztetés szabályairól

Vezseny Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2015. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Vezseny Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2014. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról

A helyi adókról

A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Vezseny Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2013. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

A talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról

A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Vezseny Község Önkormányzata vagyonáról és vagyongazdálkodásáról

A köztisztviselőket megillető juttatásokról

Ár- és belvízkárok enyhítésére

A község címerének és zászlójának létesítéséről és használata rendjéről